Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Start Uppåt Produkter Nyheter Våra agenturer och samarbetspartners Bilder Våra policies Information Utskick Utställningar mm. Om företaget GDPR

Kalibrering och annan service med avtal


 

Viktiga fördelar

  • Med ett kalibreringsavtal kan Ni visa Er kvalitetsrevisor att Ni uppfyller de krav standarden, och Ert kvalitetssystem, ställer med avseende på kontrollen av Er mätutrustning
  • Ni behöver inte tänka på när det är dags för nästa kalibrering. Tecknar Ni ett kalibreringsavtal med Entomed MedTech AB håller vi reda på när Er apparat skall kalibreras nästa gång, och skickar ut ett brev till Er några veckor innan det är dags. Ni får även en dekal på apparaten där det framgår när nästa kalibrering skall ske. Detta underlättar Er planering för att Ni skall undvika onödigt långa avbrott i verksamheten under tiden Er apparat är på kalibrering.
  • Med ett kalibreringsavtal får Ni rabatt på eventuella reparationer på de apparater som omfattas av avtalet, både på reparationer som utförs samtidigt som den avtalade kalibreringen och om något händer mellan kalibreringstillfällena.
  • Vi kan i vissa fall även, till viss tilläggskostnad, tillhandahålla en låneutrustning under tiden Er egen kalibreras, kontrollera detta med oss så kan även Ert eventuella behov av låneutrustning registreras i Ert avtal.

Entomed MedTech AB kalibrerar alla på marknaden förekommande audiometrar, tympanometrar, OAE-utrustningar, AEP/ASSR-utrustningar mm inom diagnostik för ÖNH-sjukdomar.

Kalibreringsavtal

En blankett för att teckna kalibreringsavtal kan laddas ner här. Fyll i namn och adress till Er klinik samt den/de apparat/er Ni önskar teckna avtal för, helst med en notering om när senaste kalibrering gjordes så att vi vet när det är dags nästa gång.

Skriv sedan under och skicka in avtalet i två exemplar till Entomed MedTech AB så registrerar vi avtalet och returnerar det ena exemplaret påskrivet till Er. Efter detta kommer vi att hålla reda på när det är dags att kalla in er/era apparat/er för den årliga översynen, så har ni en sak mindre att bekymra er om.

Serviceavtal

Ni kan även teckna ett mer omfattande serviceavtal med Entomed MedTech AB. Då kommer vi ut till er med ett avtalat intervall, oftast en gång per år, och utför underhållande service på den utrustning avtalet täcker. Skulle någon utrustning behöva repareras utför vi detta också, under förutsättning att vi har de tekniska möjligheterna till reparation på plats, t.ex. reservdelar, för just den utrustningen. I annat fall tar vi utrustningen med till vår verkstad för reparation, eller återkommer med rätt reservdelar om det är större utrustning, som inte lämpar sig för denna förflyttning. Eventuella servicebehov mellan dessa i förväg planerade servicebesök utförs till rabatterat pris.


Senast ändrad: 18 december 2019