Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Start Uppåt Produkter Nyheter Våra agenturer och samarbetspartners Bilder Våra policies Information Utskick Utställningar mm. Om företaget GDPR

Kalibrering


 

Entomed MedTech AB har en välutrustad serviceverkstad, med det senaste i kalibreringsutrustning, för att kunna ge Er den bästa servicen. Vi har mätöron för alla hörtelefontyper som används vid hörseltester. Vi har även mätinstrument för kontroll av EKG, Vakuumsug, Blodtrycksmanschetter, Vågar, Centrifuger och annan utrustning Ni använder i er verksamhet. Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan hjälpa Er.

Vi har arbetat med kalibrering och service på GSI-produkter sedan 1998 och hanterar service för vissa av GSI:s distributörer, vilket gör att vi sannolikt är den mest kompetenta GSI-serviceverkstaden i norra Europa.

Vad kan vi erbjuda Er?

  • Kalibrering med modern mätutrustning som kalibreras hos ett ackrediterat Nationellt Mätlaboratorium helt enligt tillverkarens rekommendationer och de krav som ställs i gällande standarder
  • Spårbarhet i kalibrering säkerställer Er kvalitet
Förebyggande underhåll
Genom att med jämna mellanrum få utrustningen kontrollerad med avseende på funktion och prestanda säkerställer Ni att Er utrustning inte är till fara för någon av Era patienter/kunder, samt att Era mätningar blir korrekta. Viss sådan kontroll kan Ni göra själv, dagligen, varje vecka, en gång per månad eller liknande, men årlig kalibrering måste göras av ett "kompetent laboratorium", som standarden uttrycker det. Standarden ställer också höga krav på mätmiljön där kalibrering av audiometrar utförs med avseende på temperatur, luftfuktighet, lufttryck och störande bakgrundsljud. Detta innebär att audiometerkalibrering ute hos Er inte alltid är förenligt med standardens krav på mätmiljö, men om Er lokal uppfyller kraven kan vi naturligtvis kalibrera även audiometern hos Er. Den mesta övrig utrustning kan kontrolleras, justeras och/eller kalibreras ute på plats hos Er utan att dessa mätmiljökrav är uppfyllda, och detta kan vi stå till tjänst med.
 
Inskicksservice
Vid behov av reparation av elektroniken måste apparaten skickas in till vår verkstad eftersom elektronisk apparatur inte skall öppnas annat än i en lokal med ESD-skydd (Electro Static Discharge = Elektrostatisk urladdning). Detta eftersom elektroniken lätt kan ta skada av statisk elektricitet. Vi utför då även kalibrering och övrig kontroll i sådan kontrollerad mätmiljö som standarden föreskriver. Ni får givetvis en servicerapport och kalibreringsprotokoll med apparaten tillbaka så att Ni spårbart kan dokumentera att servicen skötts enligt uppgjord plan.
 
"På platsen" service
För kunder med serviceavtal bokar vi in ett servicebesök efter överenskommet schema där vi kontrollerar den utrustning avtalet tecknats för. Vi kan givetvis även boka in servicebesök hos kunder utan avtal, men då går alla åtgärder på löpande räkning.


Senast ändrad: 18 december 2019