Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Start Uppåt Produkter Tjänster Nyheter Våra agenturer och samarbetspartners Bilder Information Utskick Utställningar mm. Om företaget GDPR

Arbetsmiljöpolicy


 

  • En bra arbetsmiljö uppnås genom kontinuerlig handledning, information, utbildning, fortbildning, utvecklingssamtal och avgångsintervjuer.

  • Vi strävar efter att minska riskerna för hot, stress och obekväma arbetsställningar.

  • Vi strävar också efter att minska personalens exponering för hälsovådliga ämnen.

  • Vi arbetar för att personalen skall beredas möjlighet att utanför ordinarie arbetstid bedriva någon form av fysisk aktivitet, och ställer oss positiva till att ge ekonomiskt stöd för detta i den omfattning gällande lagstiftning tillåter.

  • Genom förebyggande friskvårdsarbete arbetar vi för att hålla en hög frisknärvaro och höja livskvaliteten för personalen.

  • All personal skall känna att man är delaktig i företagets planering och har möjlighet att påverka beslut efter den kompetens man besitter.
Senast ändrad: 18 december 2019