Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Start Uppåt Produkter Tjänster Nyheter Våra agenturer och samarbetspartners Bilder Våra policies Information Utskick Utställningar mm. Om företaget GDPR

Tympanometrar / Impedansbryggor för kliniska mätningar


 

Entomed MedTech AB är svensk representant och servicecenter för PATH Medical

Vid köp av tympanometer, teckna samtidigt ett kalibreringsavtal så slipper Ni hålla koll på när det är dags för den återkommande kalibreringen!
PATH Medical

Sentiero Diagnostisk Tymp är en diagnostisk tympanometer där man kan mäta med 4 olika bärfrekvenser (226, 678, 800 och 1000 Hz). Den mäter också stapediusreflexen, både IPSI- och CONTRA-lateralt. Vidare kan den utföra en test av örontrumpetfunktionen. En liten finess är att man även byggt in en liten "ficklampa" i proben

Sentiero Diagnostisk Tymp med OAE är samma tympanometer som ovanstående diagnostiska tympanometer som även kan mäta DPOAE. Man använder samma probe för tymp och OAE. Man kan även uppgradera med TEOAE.

Sentiero Diagnostisk Tymp med OAE och DP-tröskelbestämning är också samma diagnostiska tympanometer och OAE, men den har kompletterats med en patenterad metod för att med hjälp av DPOAE bestämma hörtrösklar.

Den kan även kompletteras med en klass 3 (diagnostisk) tonaudiometer där man kan mäta hörtrösklar med traditionell tonaudiometri, både luft- och benledd, samt även använda sig av maskeringsbrus. Om man önskar kan man även komplettera med högfrekvensaudiometri upp till 16000 Hz.

Viola

Inventis Viola är en kombinerad enhet som har både tympanometer och audiometer i samma enhet.

Viola Basic kombinerar funktionerna i Flute Basic med en typ 3 audiometer. Den kan därför även mäta audiometri med luftledning och benledning. Med och utan maskeringsbrus.

Viola Plus har ytterligare funktioner. Den kan mäta Reflex decay och även talaudiometri.

Ladda ner broschyr som PDF 

Ladda ner teknisk specifikation som PDF

 

Inventis Clarinet

Inventis Clarinet är en klinisk mellanöreanalysator som har alla tester man behöver för djup och noggrann undersökning av mellanöreproblem. Automatisk och manuell tympanometri, akustisk reflex mätning - såväl reflextrösklar, decay som latens, Örontrumpetfunktion både med intakt och perforerad trumhinna, högfrekvens och multikomponentstympanometri finns och alla resultat kan visas på den stora touch-skärmen i färg.

Clarinet Basic har bara en testfrekvens, standardfrekvensen 226 Hz, för tympanometri.

Clarinet Plus har dessutom testfrekvenserna 678, 800 och 1000 Hz.

Pumpen i dessa är av en ändlös flödestyp, vilket gör att den inte är lika känslig för mindre läckage som de flesta andra tympanometrar.

Samtliga tympanometrar från Inventis är NOAH-kompatibla.

 

Ladda ner broschyr som PDF

Ladda ner teknisk specifikation som PDF

 

touchTymp MI 34

En screeningtympanometer med testtonerna 226, 678 och 800 Hz. Kan även mäta IPSI- och Contra-lateral stapediusreflex med såväl testton som med brusstimuli. Mäter även Reflex decay och örontrumpettest med såväl intakt som perforerad trumhinna.

Kan till ett pristillägg även levereras med testtonen 1000 Hz.

 

Ladda ner samlingsbroschyr för MI24, MI26, MI34 och MI36 som PDF
 

touchTymp MI 36

Samma tympanometer som touchTymp MI 34, men med tillägg av audiometer för både luft- och benmätning, samt maskering.

Kan till ett pristillägg även levereras med testtonen 1000 Hz.

 

Ladda ner samlingsbroschyr för MI24, MI26, MI34 och MI36 som PDF
 

touchTymp RaceCar

Nu kan RaceCar funktionen fås som komplettering till MI 24, MI 26, MI 34 och MI  36 för mottagningar som önskar en funktion som avleder barnets uppmärksamhet från själva mätningen.

Ladda ner samlingsbroschyr för MI24, MI26, MI34 och MI36 som PDF
     
     
     
Senast ändrad: 18 december 2019