Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Start Uppåt Produkter Tjänster Nyheter Våra agenturer och samarbetspartners Bilder Information Utskick Utställningar mm. Om företaget GDPR

Miljöpolicy


 

 • Entomed MedTech AB skall i största möjliga utsträckning sortera sitt avfall på ett miljövänligt sätt. Kontorspapper skall återvinnas, likaså wellpapp.

 • Batterier skall lämnas i avsedda ”batteriholkar”.

 • Lysrör och glödlampor skall lämnas på återvinningsstation för korrekt återvinning.

 • Elektronikskrot skall lämnas på återvinningscentral för korrekt omhändertagande.

 • Entomed MedTech AB har avtal med El-kretsen i Sverige AB och tar därigenom vårt ansvar för återvinning av uttjänta elektriska och elektroniska apparater.

 • Entomed MedTech AB är anslutet till REPA. Vi betalar förpackningsavgifter och tar därmed vårt producentansvar för återvinning av förpackningar.

 • Toners mm från skrivare returneras till tillverkaren för återvinning i de fall detta är möjligt.

 • Hushållssopor sorteras på det sätt kommunens sophantering kräver och/eller tillåter.

 • Metall skall återvinnas.

 • Eventuella andra miljöfarliga, eller miljöovänliga sopor skall lämnas till vederbörlig hantering/destruktion.

 • Annat eventuellt tillkommande avfall skall bedömas från fall till fall hur bästa hantering sker med en god miljöhänsyn.

 • Vi prioriterar användning av miljöcertifierade produkter och strävar efter att minska vår miljöpåverkan så långt som möjligt inom områdena transport, avfallshantering och energiförbrukning.

 

Senast ändrad: 18 december 2019